Σύστημα Στάθμευσης 1+1 εξαρτημενο

||||||| ||||||| |||||||

TΥΠΟΣ: UN_1 + 1 PARK (FOR 2 CARS)

Αποτελεί την πιο απλή μορφή συστήματος στάθμευσης αφού δεν απαιτεί καμία προεργασία στον περιβάλλοντα χώρο.

Δεν απαιτεί την κατασκευή φρεατίου.

Είναι ιδιαίτερα εύχρηστο σε υπαίθριους χώρους.

Οι θέσεις του είναι εξαρτημένες, δηλαδή για να εξέλθει το πάνω αυτοκίνητο πρέπει να μετακινηθεί το κάτω.

Ανυψωτική ικανότητα : 2500 kg
Λειτουργία : Χειρισμός συνεχούς πιέσεως