Σύστημα Στάθμευσης υπό κλίση 4 θέσεων

|||| |||| ||||

ΤΥΠΟΣ : UN_SP 4 CARS

Αποτελεί ιδανική λύση για χώρους στάθμευσης που έχουν περιορισμό στο ύψος. Το σύστημα στάθμευσης υπό κλίση έχει την ίδια φιλοσοφία με τα άλλα συστήματα parking αλλά είναι κατάλληλο για συγκεκριμένους τύπους οχημάτων.

Κατάλληλο για διαθέσιμο ύψος υπογείου μικρότερου των 3 μέτρων

Ανυψωτική Ικανότητα : 2500 kg / Αυτοκίνητο
(10000 kg sp park 4)

Στάσεις : 2
Μοτερ : 4 Hp
Διαδρομή / Βάθος Πυθμένα : 1800 mm
Ταχύτητα: 0.04 m/sec